32.2 C
Hat Yai
27 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รมต.อุตสาหกรรม เปิดการสัมมนา “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม และ SME 4.0” ที่ จ.สงขลา มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคักกว่าพันคน

วันนี้ (30 พ.ย. 59) ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม และ SME 4.0” โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 1,000 คน

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันประเทศกำลังเข้าสู่ยุคการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในบทบาทการผลักดันการปรับปรุงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดแนวนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 และตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ซึ่งมีการจัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 12 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการในเขตรับผิดชอบรวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล , อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งสาขาอุตสาหกรรมเหล่านี้ เป็นอุตสาหกรรมที่สอดรับกับนโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และNew S-Curve เพื่อผลักดันSME เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างรวดเร็วต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 , SME 4.0 , มาตรการส่งเสริม SME ในภาพรวม รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการที่บูรณาการกับงานอื่นๆ อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือSME , ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกรอบภารกิจการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่าย มีการเปิดบูธเผยแพร่บริการคลินิกอุตสาหกรรมและรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี 29 หน่วยงาน เข้าร่วม อาทิ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ,ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักงานพาณิชย์สาขาหาดใหญ่ , ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดสงขลา และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนการเปิดงานได้จัดให้มีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 90 วินาที เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 30 พ.ย.59

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก