26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รมช.ศึกษาลงพื้นที่ พบปะคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.สงขลา พร้อมบรรยายพิเศษ แก่วิทยากรแกนนำระดับอำเภอ 14 จังหวัดภาคใต้

วันนี้(21 ธ.ค.59) เวลา 14.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนการทำงานแก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อาทิ ผู้อำนวยการมัธยมศึกษา 16 (สงขลา-สตูล ) ผอ.กศน.จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รักษาราชการพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 หม่อมหลวงปนัดดา ได้กล่าวถึงการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สภาการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้จากคณะกรรมาธิการศึกษาจังหวัดสงขลา และเป็นจังหวัดแรกที่ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และจากนั้น เวลา 15.00 น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทางไปยังโรงแรม บีพี สมิหลาบีช สงขลา เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อการเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดโดยส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง โดยมี ปลัดอำเภอและผู้ช่วยจ่าจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอและผู้ช่วยจ่าจังหวัดได้ทำงานในพื้นที่โดยน้อมนำหลักปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก