26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รมช.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ที่ จ.สงขลา เดินหน้าสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ที่ จ.สงขลา เดินหน้าสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลด้ารการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วันนี้ (7 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 700 คน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อต้องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้ผู้เข้ารับการประชุมสามารถขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

สำหรับนโยบายที่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็น 13 ข้อ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , โครงการโรงเรียนประชารัฐ , การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ , โรงเรียนคุณธรรม , STEM Education , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET , โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ , การพัฒนาครูแนวใหม่ , การพัฒนาโรงเรียน ICU , โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง , การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก , การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และนโยบายสุดท้าย คือ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ทุกภาคส่วนมีสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ การบูรณาการการทำงานด้วยกัน ร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก