25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค

รมช. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ “สานฝันการกีฬา” สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ Success 2

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 (Success 2) โดยมี นาย บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการทั้ง 12 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 พร้อมผู้ปกครอง จาก6โรงเรียนที่จบการศึกษาปี 2561 เข้าร่วมกว่า 700 คน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำนโยบายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้สร้างโอกาสแก่เด็กนัดเรียน และเยาวชน ที่มีความสามารถด้านกีฬา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นอกจากการให้ความสำคัญทางการศึกษาแล้ว การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนนับว่าเป็นการส่งเสริมให้นัเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาไปสู่การปฏิบัติโดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับไปดำเนินการ และได้เริ่มโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา2558 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาควบคู่ไปกับวิชาการ ทั้งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา – กีฬา โดยให้นักเรียนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้เข้ารับการศึกษาใชวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบมาเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่6 และให้ได้เข้าต่อระดับปริญญาตรีทั้งในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ เปิดการเรียนการสอนใน 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมนักเรียน 1,297 คน มีนักเรียนที่จบการศึกษาในโครงการสานฝันฯ รุ่นที่1 (Success 1) จำนวน 91 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จังหวัดยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนปูถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และครั้งนี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาในโครงการสานฝันฯ รุ่นที่ 2 (Success 2) จาก 6 โรงเรียน จำนวน 327 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนละงูพิทยาคม โดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะผลิตนักกีฬาอาชีพ โค้ง กรรมการและผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งครูพลศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ เปี่ยมไปด้วยวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

สำหรับการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ 2 (Success2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 นอกจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในหัวข้อ “การขอรับทุนการศึกษาต่อของนักเรียนโครงการสานฝันฯ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก