33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ม.อ. เยียวยานักศึกษาประสบอุทกภัย พร้อมร่วมแก้ปัญหาคาบสมุทรสทิงพระ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามระดับของผลกระทบ เล็งระดมสมองผู้เกี่ยวข้องศึกษาแก้ปัญหาพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ หลังประสบความสำเร็จจากการจับมือหลายหน่วยงานร่วมดูแลพื้นที่หาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดภาคใต้เมื่อต้นปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตได้ร่วมกันเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยใน 6 จังหวัด 24 อำเภอในภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา และภาครัฐและเอกชน ซึ่งจนถึงกลางเดือนมกราคม 2560 ได้มีการนำน้ำดื่ม 45,764 ขวด ยา 22,027 ชุด เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 12,587 ครอบครัว และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 1,600,000บาท

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดแนวทางการในการดูแลนักศึกษาในทุกวิทยาเขต โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบแจ้งมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ต่อจากนั้นจะมีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินระดับความเดือดร้อน เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเกิดวิกฤติการยางพารา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติความช่วยเหลือใน 3 ส่วนคือ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการผ่อนผันการชำระเป็นกรณีพิเศษ และการให้ทุนประเภท ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบมาก 2,500 บาท ระดับปานกลาง 2,000 บาท ผู้ได้รับผลกระทบน้อย 1,000 บาท รวมทั้งด้านการให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ชั่วโมงละ 40 บาท

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาดูแลเรื่องอุทกภัยภาคใต้มาตั้งแต่การเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ ในปี 2553 โดยมุ่งเน้นการดูแลพื้นที่หาดใหญ่เป็นหลัก มีสถานวิจัยที่ทำงานร่วมกันเพื่อดูแลเรื่องนี้ และได้เข้าร่วมกับคณะทำงานซึ่งจังหวัดสงขลาจัดตั้งขึ้น เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ โดยมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน เป็นต้น ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามได้มีการพูดคุยกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลเพิ่มเติมที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากเกิดฝนตกหนักมากและน้ำในทะเลสาบไหลออกสู่อ่าวไทยได้ทางเดียว จึงร่วมกันหาวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับที่เคยประสบความสำเร็จในพื้นที่หาดใหญ่

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก