29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา ให้ทุนเรียนฟรี นศ.ผลการเรียนดี-ความสามารถพิเศษ

มรภ.สงขลา ออกระเบียบให้ทุนนักศึกษาเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี คัดคนผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงให้มหา ลัย หวังปั้นบัณฑิตคุณภาพป้อนท้องถิ่น

ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาทักษะตามความสามารถที่สมควรได้รับการยกย่อง โดยแบ่งประเภทของทุน ดังนี้ 1. ทุนประเภทเรียนดี 2. ทุนประเภทความสามารถพิเศษ อาทิ ด้านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือความสามารถด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ 3. ทุนประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือมหาชน ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาตามระเบียบนี้ จะไม่เสียสิทธิในการรับทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล ซึ่งการออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถหลากหลายออกสู่สังคมและท้องถิ่น

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก