24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา เรียนรู้ด้านวิทย์ฯ ม.เทคโนโลยี มาเลเซีย เตรียมผนึกความร่วมมือทำวิจัย สหกิจ-แลกเปลี่ยน นศ.

มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย พร้อมเจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนอาจารย์-นักศึกษา ร่วมทำวิจัย สหกิจ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย อ.วาสนา มู่สา ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ดร.ปวีณา ดิกิจ และ น.ส.อาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ จำนวน 16 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ( Faculty of Health Sciences, Universiti Teknologi MARA) ซึ่งการไปศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน

นอกจากนั้น ในการศึกษาดูงานดังกล่าว ยังเกิดการเจรจาความร่วมมือ (MOU) ในขั้นต้น เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้านการวิจัย สหกิจศึกษา และการศึกษาในห้องเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้คณาจารย์จากประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก