29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะภาษาผู้ประกอบการถนนคนเดิน รองรับท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ดึงผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พัฒนาทักษะภาษา รองรับท่องเที่ยวนานาชาติ จับมือท้องถิ่นจัดกิจกรรมสร้างจุดขาย ชูผลประเมินประเทศไทยสตรีทฟู้ดดีที่สุดในโลก

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดพิธีมอบป้ายเมนูอาหารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ณ ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี โดยมอบป้ายเมนูอาหารให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด (STREET FOOD) จำนวน 50 คน ซึ่งเข้ารับความรู้และฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการในยุค 4.0 เทคนิคการโฆษณาสินค้าด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ การนำเสนอสินค้าด้วยภาษาอังกฤษ จากวิทยากรของทางคณะฯ นำโดย อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เข้าใจมากขึ้น เกิดการซื้อขายสินค้าสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ดร.รัชชพงษ์ กล่าวอีกว่า จากนโยบายระดับประเทศด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวลงมาสู่ท้องถิ่น เกิดการตื่นตัวด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทศบาลนครสงขลามุ่งเน้นนโยบายการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย รวมทั้งกิจกรรมถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินของเมืองสงขลา ปัจจุบันถนนคนเดินสงขลาแต่แรกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับไทยได้รับการประเมินให้เป็นประเทศที่มี สตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองสงขลาเพิ่มมากขึ้น

“เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าและอาหารในถนนคนเดินสงขลาแต่แรก จึงเกิดอุปสรรคสำคัญคือการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ไม่เข้าใจตรงกัน ทางคณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาให้แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พร้อมทั้งจัดทำป้ายรายการอาหารภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด” รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก