29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา เปิดค่ายดนตรีไทยสู่ชุมชน สร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายดนตรีไทยสู่ชุมชน สร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้ ยกศาสตร์ 4 แขนง ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับร้อง ดนตรีพื้นบ้าน พัฒนาทักษะครู-นักเรียน ชี้เป็นความรู้พื้นฐานสำคัญของสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกช่วงชั้น

ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงค่ายดนตรีไทยสู่ชุมชน สร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า เป็นการนำองค์ความรู้แขนงต่างๆ ทางดนตรีไทย ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ.สงขลา 4 อำเภอ (จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และ เทพา) รวม 50 คน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาดนตรีไทย และ นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2553 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยทั้ง 4 แขนง คือ ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย ขับร้องเพลงไทย และดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (โนรา-หนังตะลุง) ซึ่งถือเป็นความรู้ที่สำคัญในด้านการศึกษาของสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกช่วงชั้น

ด้าน นางสาวสุณิสา ศิริรักษ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ค่ายดนตรีไทยสู่ชุมชนฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชนที่มีใจรักได้เรียนรู้หลักวิธีการแสดง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนพัฒนาตนเอง นำไปสู่การโชว์ศักยภาพได้ทุกเวที ทั้งยังสร้างความสุขให้แก่ผู้ชม และถือเป็นความสามารถพิเศษที่จะติดตัวเยาวชนต่อไปอีกด้วย นอกจากนั้น ครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการเรียนการสอน และประยุกต์เพื่อการแข่งขันทักษะด้านศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีไทย ได้ทบทวนความรู้เดิมและรับความรู้ใหม่ของชุดการแสดงแต่ละแขนง สำหรับนำไปถ่ายทอดต่อให้กับให้คนในชุมชน

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก