33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา เตรียมออกค่ายฟื้นฟู รร. หลังน้ำลด มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

มรภ.สงขลา ปันรอยยิ้ม ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมรถบรรทุกน้ำใช้ แจกจ่ายประชาชน เตรียมนำนักศึกษาออกค่ายอาสาวิศวกรรม ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลด

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ อาหาร บ้านเรือนเสียหาย ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ระดมความช่วยเหลือทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งได้มาจากการร่วมกันบริจาคของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยจิตอาสาจาก มรภ.สงขลา ได้นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย อาทิ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด จ.สงขลา และหลายอำเภอใน จ.พัทลุง ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมกันนั้น งานอาคารสถานที่และบริการ ได้นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคไปช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคในหลายพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ ขณะเดียวกัน ชาว มรภ.สงขลา อีกส่วนหนึ่ง ภายใต้การนำของกองพัฒนานักศึกษา และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดเตรียมถุงยังชีพกว่า 400 ชุด ส่งต่อให้กรมประมง ซึ่งมีเรือสำหรับเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลยากแก่การเข้าถึง

อีกด้านหนึ่ง โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เปิดครัวเอกพัฒฯ จัดทำข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน 3 พื้นที่ของ อ.ระโนด ได้แก่ บ้านตะเครี้ย บ้านขาว และ บ้านคลองแดน อันเนื่องมาจากพัฒนาการ อ.ระโนด ได้ประสานขอความช่วยเหลือเรื่องข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่อง ทางโปรแกรมฯ จึงประกาศรับสมัครแรงงานสำหรับทำข้าวกล่อง ตลอดจนขอความอนุเคราะห์วัตถุดิบอย่างข้าวสาร น้ำมัน ไข่ ไก่ กล่องโฟมใส่ข้าว น้ำดื่ม รวมทั้งทุนทรัพย์ในการซื้อวัตถุดิบทำกับข้าว ซึ่งได้รับความช่วยเหลือทั้งจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาอย่างล้นหลาม ไม่เว้นแม้แต่แม่ค้าไก่ทอดหน้ามหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยทอดไก่จนแล้วเสร็จ ถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

อนึ่ง เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลด โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ร่วมกับชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น นำนักศึกษาในโปรแกรมฯ ออกค่าย “อาสาวิศวกรรม” ฟื้นฟูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ ม.4 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ รู้จักแบ่งปันแก่สังคม และช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก