หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา เจ้าภาพกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 4 สถาบัน

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 4 สถาบันการศึกษา มอ. ม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัย ร่วมชิงชัยฟุตบอลชาย ฟุตซอล เปตอง เทนนิส สร้างเครือข่ายบุคลากรแนบแน่น โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง

นายชัยสิทธิ์  บุญรังศรี รักษาการนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) และ ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ผู้เสนอโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 4 สถาบันการศึกษาใน จ.สงขลา ครั้งที่ 2 เปิดเผยว่า ที่ประชุม 4 สถาบันอุดมศึกษาใน จ.สงขลา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของบุคลากร 4 สถาบัน โดยมอบหมายให้ มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 4 มี.ค.-2 เม.ย.60 ใน 4 ประเภทกีฬา ดังนี้ 1. ฟุตบอลชาย 2. ฟุตซอล 3. เปตอง และ 4. เทนนิส โดยมีบุคลากรจาก 4 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน ถือเป็นโอกาสในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้และประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการแสดงสัญลักษณ์แห่งการส่งความรัก ความสุข และความสามัคคีต่อกัน โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลาง

นายชัยสิทธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพันธกิจทั้ง 4 ประการ จะต้องขับเคลื่อนโดยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ  เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในด้านกีฬา วิชาการ หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก