หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา สัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 7 สถาบัน

อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาระหว่าง 7 สถาบัน ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.ยะลา 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครศรีธรรมราช 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ 7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครศรีธรรมราช ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง จัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิธีจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา

                อ.นันธิดา กล่าวว่า จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันประจำปี 2560 ร่วมกับทั้ง 7 สถาบันการศึกษา มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาพัฒนาและคิดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงตกลงให้มีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จึงเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน โดยมีผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 30 คน ในการนี้ นายจิรัฐติกาล ปราณเกิด นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลขวัญใจเครือข่าย 7 สถาบัน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก