หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค ‘กศ.บป.’ กว่า 400 คน

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. กว่า 400 คน วันที่ 8-10 มิ.ย.นี้ เปิดโอกาสคนทำงาน-ผู้พลาดหวังสอบเข้าภาคปกติ มีช่องทางเรียนต่อปริญญาตรีช่วงวันเสาร์ อาทิตย์

                ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วหรือพลาดหวังจากการสอบเข้าเรียนต่อภาคปกติ มีโอกาสเข้ารับความรู้จากการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสามารถใช้ความรู้นั้นเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษาใน 3 คณะ รวม 455 คน ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน 80 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน การพัฒนาชุมชน 65 คนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) 80 คน และ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) 80 คน

                สนใจซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-10 มิ.ย.61 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 48) ชั้น 1 มรภ.สงขลา และรับสมัครระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th  ติดต่อสอบถาม งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 074-260200 ต่อ 1780, 1783 หรือ 088-3989991

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก