26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย ชวนประชาชนบริจาคโลหิต “บำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา”

100-x-300 7

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย ชวนประชาชนบริจาคโลหิต “บำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” ณ ภาคบริการโลหิตฯสงขลาแห่งใหม่ วันที่ 16-20 ก.ค. 59 เวลา09.00-16.00 น. พร้อมรับเสื้อยืดและหนังสือธรรมะเป็นที่ระลึก

นางสาวสุภัตตรา มิถุนดี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า   วันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางศาสนา และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมากมาย เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ให้แก่ประชาชน เช่น กิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้เห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ซึ่งถือเป็นวันแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอย่างหนึ่ง จึงได้จัดทำ โครงการ “บำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” ขึ้น เพื่อเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต“บำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา”ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559   ตั้งแต่เวลา     9.00-16.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทยแห่งใหม่ ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าแยกโรงเรียน ญรส. ทางไป ม.รามฯสงขลา โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดและหนังสือธรรมะเป็นรรมทาน สอบถามโทร074240220,0851116208 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย…

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก