33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

พุทธศาสนิกชนชาวสงขลา หลั่งไหลร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เช้าวันนี้ (22 ก.พ.59) ตามวัดและถนนสายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างคึกคัก เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

สำหรับในวันมาฆบูชา นอกจากจะมีการทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา โดยพุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆ ในช่วงเย็นจะร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

MNEWS160222064832001_4b5f5e1516da42f4b14c502c1bd5f2ef

MNEWS160222064832001_5e38b0aa21224c6dbbf9110f1893b494 MNEWS160222064832001_9bf15f87255f4e9a9e1a9bbda2589e05 MNEWS160222064832001_55383bc533c647b09e532362cfdc0753 MNEWS160222064832001_89152a94a7b443e89d41c0eadd1a4273 MNEWS160222064832001_c9396bdb79dd4a879c2269bdff091e1f

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก