28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจ.สงขลากับ ม.อ. รองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดสงขลากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว  ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ ( 21 ธ.ค. 59 ) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในนามจังหวัดสงขลา และ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่ จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35  ระหว่างวันที่  20 – 24กรกฎาคม 2560  ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การสนับสนุนด้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง และที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่  35 สำหรับเป็นที่พักนักกีฬา รวมทั้งสิ้น  14,900  คน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่กีฬา สถานที่พักเพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ รวมไปถึงค่าออกแบบงานซ่อมแซมปรับปรุง

ซึ่งในปี  2560  จังหวัดสงขลามีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ   โดยชาวจังหวัดสงขลา  จะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอย่างสุจริตและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานสากลในการแข่งขัน รวมไปถึงช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเมืองสงขลา และสร้างความสุขให้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์  แคล้วคลาด//ข่าว
ประชา โชคผ่อง//ภาพ
21 ธ.ค. 59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก