29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

พมจ.สงขลา เสริมศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ” มุ่งลดความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของคนพิการจากภัยพิบัติ

วันนี้ (15 ส.ค. 61) ที่ โรงแรมสยามโอเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการจังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวเกษกาญจน์ นิลสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้แทนองค์กรคนพิการ , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , วิทยากรคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง พื้นที่ลุ่มต่ำ และมีบางพื้นที่ติดกับทะเลสาบ ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยจะมีบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาเคยเกิดเหตุน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เมื่อฝนตกหนักในบางพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งจะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำสูงขึ้น หรือพื้นที่ที่อยู่เชิงเขา ซึ่งเคยเกิดเหตุดินโคลนถล่มอยู่บ้าง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักการแจ้งเตือนภัย และได้รับการฝึกซ้อมแผนอพยพต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ แต่คนพิการส่วนมากจะขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือไม่เคยได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย หรือดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะคนพิการที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพัง หรืออาศัยอยู่กับเด็ก คนชรา จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัย และมีทักษะในการดูแลตนเองเมื่อประสบเหตุอุทกภัยเบื้องต้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการ ก็จะต้องมีความรู้ว่าคนพิการประเภทต่าง ๆ จะต้องอพยพเคลื่อนย้ายอย่างไรให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของคนพิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อเกิดอุทกภัยให้แก่คนพิการ ตลอดจนครอบครัว และชุมชน ในการฝึกทักษะ มีการซักซ้อมการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการออกจากพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยคนพิการ ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และวิทยากรจากภาคเอกชน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ และการฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก