24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน

ฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐานอาจารย์ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน สำหรับอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันทั้ง 9 มทร. ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะมีการผลักดันเข้าสู่โครงการเมกะโปรเจกต์ต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก