25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ กศน. ตำบลบ่อยาง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขาน้อย อ.เมือง จ. สงขลา

วันนี้ (8 พ.ย. 59 ) ที่อาคารศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนสงขลา (songkhla youth club) บนเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ กศน. ตำบลบ่อยาง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขาน้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายู อสม.เทศบาลนครสงขลา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิด

นางวรรณา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากเดิมกศน. ตำบลบ่อยางตั้งอยู่วัดสระเกษ ซึ่งมีสถานที่ค่อนข้างคับแคบ ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากทางจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน บนอาคารศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนเขาน้อย โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ที่ได้กำหนดให้ กศน. ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ 4 ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล, ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบไอทีและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่หลากหลาย ซึ้ง กศน.กศน. ตำบลบ่อยาง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขาน้อย จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลา ทำหน้าที่ให้บริการด้านการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนทุกวัย

ด้านของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นอาคารรกร้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสงขลา แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร จึงกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น ทางจังหวัดจึงได้เข้ามาตรวจสอบ และหารือเพื่อขอใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว โดยจะปรับปรุงให้เป็นอาคารศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณในการการปรับปรุงอาคารแห่งนี้ และจัดให้เป็นศูนย์รวมของสภาเด็กและเยาวชน เป็นที่ตั้งของสโมสรเงือกน้อย เป็นที่ตั้งของตั้งศูนย์ กศน. ตำบลบ่อยาง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขาน้อยรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เปิดห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
จักริน แก้วมณีโชติ //ภาพ
8 พ.ย. 59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก