หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดนิทรรศการ “ผู้ต้องหา Thesis Exhibition” ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะสินค้าโอทอป

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดนิทรรศการ “ผู้ต้องหา Thesis Exhibition” ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะสินค้าโอทอป

ช่วงค่ำวันนี้ (28 พ.ค. 61) ที่โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น” ถนนนครนอก ย่านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ผู้ต้องหา Thesis Exhibition” ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ , อาจารย์ปรีชา กุลตัน , อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร , อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ , อาจารย์อัฏฐพล เทพยา และอาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสาขาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีมีนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านรูปแบบความงาม โดยมีรากฐานทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ วิถีชีวิตของท้องถิ่นนำสู่ความเป็นสากล ซึ่งการแสดงผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายสาขาศิลปะการออกแบบในครั้งนี้ เป็นผลความสำเร็จที่นิสิตได้รับความร่วมมือจากชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยผ่านกระบวนการวิจัยทักษะ และความเชี่ยวชาญจากการศึกษาเรียนรู้ทางด้านการออกแบบ นำมาซึ่งผลงานวิจัยการออกแบบ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบการและชุมชน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

การจัดนิทรรศการ “ผู้ต้องหา Thesis Exhibition” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น” ถนนนครนอก ย่านเมืองเก่าสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีการจัดแสดงผลงาน จำนวน 24 ชิ้นงาน อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรงไทย , การออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และออกแบบตกแต่งร้านขนมไทยกุลประคอง , การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการ “เที่ยวรถไฟสุดปลายทางอันดามัน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์” เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก