หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯ สงขลา อัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำมณฑลนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ณ เมืองสงขลา ประดิษฐาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (7 มิ.ย. 61) นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ณ เมืองสงขลา ประดิษฐาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ภายในศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหม่แล้วเสร็จ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อรองรับภารกิจตามโครงการ “ปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด” ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของกรมบัญชีกลางที่ว่า “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ซึ่งมีภารกิจหลักในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน การควบคุมการใช้เงินของส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบ และสนับสนุนนโยบายการคลังของรัฐบาล โดยยินดีให้บริการกับทุกคนสู่เป้าหมายของการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

สำหรับการอัญเชิญ “พระแสงราชศัสตราประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ณ เมืองสงขลา” ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดย “พระแสงราชศัสตราประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ณ เมืองสงขลา” ได้รับพระราชทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในการเสด็จฯ หัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2458 เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจให้สมุหเทศาภิบาลผู้ถือไว้แทน เป็นเครื่องบำรุงความสุขสำราญแห่งประชาชน ซึ่งตั้งใจทำมาหาเลี้ยงชีพโดยความสุจริต และเป็นเครื่องปราบปรามผู้ที่กระทำผิดคิดประทุษร้าย และทำลายความสุขของประชาชนในครั้งอดีต

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก