28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯ สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกว่าพันคนเดินขึ้นเขาตังกวน เพื่อสักการะพระเจดีย์หลวง

ผู้ว่าฯ สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกว่าพันคนเดินขึ้นเขาตังกวน เพื่อสักการะพระเจดีย์หลวง พร้อมร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ผู้ทรงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและปกป้องแผ่นดินปักษ์ใต้ เนื่องในวันสงขลา ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

วันนี้ (10 มี.ค. 60) ที่บริเวณบันไดพญานาค ทางขึ้นเขาตังกวน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ฯลฯ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่าพันคน ร่วมเดินขึ้นเขาเขาตังกวน ซึ่งมีจำนวนกว่า 370 ขั้น เพื่อสักการะพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา พร้อมร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ผู้ทรงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและปกป้องแผ่นดินปักษ์ใต้ เนื่องในวันสงขลา ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เนื่องในวันสงขลา ซึ่งตลอดสองข้างทางแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทยในมุมสูงที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้นำประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

สำหรับเขาตังกวน จังหวัดสงขลา เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง โดยในปี พ.ศ.2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองสงขลา หลังจากนั้น

ในปี พ.ศ.2409 ได้พระราชทานเงินหลวงเพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าของเก่า และในปี พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว้ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้บนเขาตังกวนยังมีพลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ 4 หรือศาลาพระวิหารแดง ซึ่งรัชกาลที่ 4 เคยเสด็จประทับทอดพระเนตรภูมิสถานเมืองสงขลาโดยรอบ ก่อนเสด็จขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตั้งกวน

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 10 มี.ค.60
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก