หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯ สงขลาลงนามความร่วมมือ“ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด”

ผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาจังหวัด” พร้อมลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้า และรับทราบปัญหาการประกอบอาชีพ อ.กระแสสินธุ์

วันนี้ (15 มี.ค.59) ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประธานหอการค้าไทย ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา และวิสาหกิจชุมชน ลงนาม MOU บันทึกข้อตกความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาจังหวัด”

จากนั้นช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประชุมหารือกับองค์กรท่องถิ่น อำเภอกระแสสินธุ์ เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พร้อมทั้งให้แนวทางในการประกอบอาชีพแก่คนในชุมชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้า และรับทราบปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยมีนายอำเภอกระแสสินธุ์ และเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งหมู่ที่ 3 อำเภอกระแสสินธุ์ มีการทำศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน, กลุ่มทอผ้า, และการทำสินค้าแปรรูปจากมะพร้าว รวมทั้งการเพาะปลูกมะพร้าวขาย, หมู่ที่ 2 เป็นกลุ่มเครื่องแกงบ้านกาหลำ และหมู่ที่ 1 เป็นกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า และกลุ่มแปรรูปตาลโตนด

นภัสสร ศรเกลี้ยง//ข่าว : ประชา โชคผ่อง//ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_5 batch_13 batch_15 batch_16 batch_17 batch_18 batch_20 batch_21 batch_22 batch_23 batch_24 batch_25 batch_26 batch_27 batch_28 batch_29 batch_30 batch_31 batch_32 batch_33 batch_34 batch_35 batch_36 batch_37

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก