24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่บางกล่ำ รับทราบปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ว่าฯสงขลา พบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางกล่ำ เพื่อร่วมพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา พร้อมรับทราบปัญหา และหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

วันนี้ (29มี.ค.59) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยรับทราบปัญหาเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอบางกล่ำ นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอบางกล่ำได้รายงานปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้จังหวัดได้ให้การช่วยเหลือ อาทิ ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านทุ่งหาร ตำบลท่าช้างและตำบลบ้านหาร ปัญหาเส้นทางหาดใหญ่-บางกล่ำ-ควนเนียง ,ปัญหาการผันน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำมีอาชีพเกษตรเป็นส่วนมากแต่ในช่วงหน้าแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำที่มีอยู่ประสบปัญหาน้ำเปรี้ยวไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการประสานของเจ้าของพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และหมู่บ้านผักเหนาะ

ในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสวา(ละมุด) 100 ปีและการแก้ปัญหาป่าพรุพนางตุง บ้านบางกล่ำใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกล่ำ, เยี่ยมชม 1 ไร่ 1 แสน บ้านควนเหนือ, การทำการเกษตรของโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง, กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือ บ้านหาร, เกษตรกรผู้ปลูกผักชะอม คุ้มบ้านคูหูยาว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ฝากให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางกกล่ำได้ร่วมกันพัฒนาอำเภอบางกล่ำให้แหล่งเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับครอบครัวต่อไป…..

อริสา สีรัตน์ //ข่าว : ประชา โชคผ่อง //ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1_resize batch_3_resize batch_4_resize batch_5_resize batch_6_resize batch_7_resize batch_8_resize batch_11_resize batch_14_resize batch_15_resize

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก