24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่จะนะ เร่งเสริมความปลอดภัย แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยทางอำเภอและท้องถิ่น ได้เสนอปัญหาด้านความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

บ่ายวานนี้ (18พ.ค.59) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเสนอปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ประเด็นปัญหาสำคัญดังนี้ ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลบ้านนา ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลจะโหนง ,ปัญหาคลองโพมาตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลป่าชิง,ซ่อมแซมบูรณะวัดขวดให้เป็นวัดที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมีสภาพเก่าและทรุดโทรม เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านแค,ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค,ปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรงในพื้นที่ตำบลนาหว้าและคลองเปียะ,ปัญหาน้ำเสียในคลองจะโหนง, ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางที่ตำบลตลิ่งชันและตำบลสะกอม ซึ่งทุกประเด็นปัญหาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้อธิบายและทำความเข้าใจร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

สำหรับแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ 15 วาระ โดยมีจุดเน้นที่จะส่งเสริมการด้านการท่องเที่ยว วาระสงขลา สงขลาน่าเที่ยว ซึ่งจะบูรณะซ่อมแซมวัดขวด ที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมให้กลับมามีชื่อเสียงและสร้างแลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปนกเขาชวาสัญลักษณ์เมืองจะนะ และจะส่งเสริมการปลูกพืชร่วมแซมยางและผลไม้ท้องถิ่น อาทิ จำปาดะ ลองกอง ขนุน ทุเรียน และพืชพันธุ์ใหม่ มัลเบอร์รี่ ที่ทางจังหวัดให้การสนับสนุน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหม่อมผลสด(มัลเบอร์รี่) บ้านป่างาม ต.ตลิ่งชั่น อ.จะนะ และส่งเสริมการปลูกส้มจุก โดยจังหวัดได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดดูแลเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกและหาตลาดให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะนะอีกด้วย

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6 batch_7 batch_8 batch_9

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก