25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯสงขลาเตรียมฟื้นฟูผักบางเหรียง หลังกลุ่มทุนรุกซื้อที่ดินปลูกผักใช้สารเคมี

ผู้ว่าฯสงขลา เตรียมฟื้นฟูผักบางเหรียง อ.ควนเนียง กลับมาเป็นผักปลอดภัยและปลอดสารพิษหลังกลุ่มนายทุนรุกซื้อที่ดินสร้างแปลงผักขนาดใหญ่และใช้สารเคมี พร้อมลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนใน พื้นที่อำเภอควนเนียง

วันนี้(24พ.ค.59) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อขับ เคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา จากนายณรงค์ สุขจันทร์นายอำเภอควนเนียง หัวหน้าส่วนส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับประเด็นปัญหาที่ต้องการให้จังหวัดให้ความช่วยเหลือ -การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหาดปากบางภูมิ ม.3 ตำบลรัตภูมิ -การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและวัฒนธรรม โดยก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลียบทะเลสาบสงขลา -การฟื้นฟูการปลูกผักปลอดสารพิษที ม.3,5,6 ตำบลบางเหรียง -พัฒนาโครงการป่าชายเลนและฟาร์มทะเล สร้างอาชีพเสริมให้กลุ่มประมงชายฝั่งในช่วงมรสุม -ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินและแคบไม่ สามารถจอดเรือหลายลำได้ ม.3 ต.รัตภูมิ ม.2และม.12 ต.บางเหรียง – ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนเนียง -บางเหรียงระยะทางประมาณ10กิโลเมตร ซึ่งเป็นสายหลักแต่สภาพถนนชำรุด เป็นหลุดเป็นบ่อผิวจราจรแคบคดเคี้ยวมากและมีต้นไม้ใหญ่หนาแน่นสองข้างทางขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้ว2กิโลเมตรคงเหลือ 8 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณปี 60 ของอบจ.สงขลา

ภายหลังการประชุม ประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ คือการฟื้นฟูและสนับสนุน หมู่ที่ 3,5,6 ตำบลบางเหรียง ให้เป็นหมู่บ้านผักปลอดภัยและปลอดสารพิษ หลังนายทุนและเกษตรกรข้ามถิ่นจากภาคเหนือและอีสาน เข้ามาเช่าที่ดินหลายร้อยไร้สร้างแปลงผักขนาดใหญ่และใช้สารเคมีเพื่อเร่งผล ผลิตส่งขายอำเภอหาดใหญ่และประเทศมาเลเซียทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต่อ ชาวบ้านน้ำเสียลงสู่ลำคลองและทะเลสาบสงขลา ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ก้านการ ปลูกผัก ส่งเสริมการปลูกผักกางมุ้งและสนับสนุนงบประมาณ จำนวน4ครอบเรือน และส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรภายหลังจากนี้เร่งฟื้นฟูผักบางเหรียงปลอด สารพิษให้กลับมามีชื่อเสียง อย่างเช่นอดีต พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมวนเกษตร เน้นพืชแซมยางและพืชตัวใหม่ในพื้นที่อำเภอควนเนียง และด้านประมง กำนันบางเหรียงได้เสนอให้จังหวัดเร่งจัดการไซหนอนและอวนลากเนื่องจากประชาชน ได้รับผลกระทบปริมาณสัตว์น้ำลดลงเป็นจำนวนมากซึ่งทางอำเภอร่วมกับกรมเจ้าท่า ได้พัฒนาโครงการป่าชายเลนและฟาร์มทะเลโดยความร่วมมือของประชาชนรวมกลุ่มกัน หาวิธีแก้ปัญหาชายฝั่งอีกด้วย

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6 batch_7

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก