24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้” ที่ จ.สงขลา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”ที่ จ.สงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (17 พ.ย. 60) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นตามด้วยการเสวนาเรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ , ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ และ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ณชา อนันต์โชติกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านนโยบายการเงินสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ในอนาคตให้แก่ภาคราชการ ภาคธุรกิจชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไทยประสบกับปัญหาและความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกลับเข้าสู่การเจริญเติบโตตามศักยภาพ ปัจจุบันโลกมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบกับทุกภาค ทั้งส่วนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนประชาชนในทุกระดับ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่สำคัญ (Mega Trends) จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับ “Mega Trends” ที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ , การเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม , การเปลี่ยนขั้วทางเศรษฐกิจและการเมือง , การขยายตัวของสังคมเมือง , ความเป็นปัจเจกบุคคล และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเมื่อพิจารณาในบริบทและประเทศไทยนั้น พบว่า การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่สำคัญดังกล่าว มีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาคใต้ เนื่องจากถ้าหาก Mega Trends เกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ผ่านปัจจัยด้านการผลิต ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก