26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้บริหาร กฟผ.ลงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ดูความคืบหน้าพร้อมผลักดันกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. ลงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานด้านการพัฒาชุมชน อาชีพ และสิ่งแวดล้อม

นายกฏชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า (ชพฟผ.) กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้าเทพา พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมด้านอาชีพ โดยได้ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองควาย อีกหนึ่งโครงการที่ กฟผ.ได้เข้าไปสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเลียงปลากะพงในกระชัง พร้อมทั้งสนับสนุนการขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขินบริเวณป่าชายเลนที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในการนำเรือออกประกอบอาชีพด้านการประมง เกิดเป็นอุโมค์ป่าโกงกางยาวกว่า 500 เมตร และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาอีกด้วย

นอกจากนี้ทางคณะยังเดินทางต่อเพื่อเข้าเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะห์ “มูลนิธิอิตีซอมวิทยา (ตะเยาะห์ซู)” ร่วมพูดคุยพร้อมสำรวจความเป็นอยู่ของนักเรียน สภาวะแวดล้อม และที่พักของนักเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถรองรับปริมาณนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต บนพื้นที่ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม มีอาคารเรียน ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานและครบครันยิ่งขึ้น

อีกทั้งขณะนี้การดำเนินโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน โดยให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้เสนอราคา และมีบริษัทที่ปรึกษาเป็นตัวกลางที่จะเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องของการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อวางกรอบราคาที่เหมาะสม เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับเจ้าของที่ดิน และเป็นจุดร่วมเดียวกันกับ กฟผ. ซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่ ตนจะนำข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมเพื่อชุมชน ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กฟผ. ถือเป็นองค์กรที่มีภาระกิจด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นกลไกที่จะช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศให้มีความมั่งคง เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ส่วนกรณีผู้เห็นต่างทาง กฟผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งสร้างความเข้าใจเพื่อหาจุดร่วมที่เหมาะสม เพื่อช่วยกันนำการพัฒนาและความมั่นคงมาสู่ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับการยกระดับ อำเภอเทพาให้กลายเป็นประตูเศรษฐกิจและการค้า เชื่อมโยงกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือในการดูแลและตรวจสอบการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป นายกฏชยุตม์ กล่าวทิ้งท้าย

 


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก