24 C
Hat Yai
21 January 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ประมวลภาพมอบเหรียญกีฬาโบว์ลิ่ง การแข่งขันประเภทคู่

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” กีฬาโบว์ลิ่ง การแข่งขันประเภทคู่ เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2560 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการแข่งขันชิงเหรียญทองจำนวน 3 เหรียญ

ประเภทหญิงคู่

เหรียญทอง – จังหวัดสมุทรสาคร ทำคะแนนรวม 2,362 คะแนน

 • คุณญาณี แซ่เบ๊
 • คุณวิไลลักษณ์ สงวนสัตย์

เหรียญเงิน – จังหวัดปทุมธานี ทำคะแนนรวม 2,253 คะแนน

 • คุณธัญย์ชนก วิไลลักษณ์
 • คุณชนากานต์ เอื้อชัยชาญ

เหรียญทองแดง – จังหวัดภูเก็ต ทำคะแนนรวม 2,248 คะแนน

 • คุณจริน เอกา
 • คุณสุขใจ ห้วยหงษ์ทอง

ประเภทชายคู่

เหรียญทอง – จังหวัดราชบุรี ทำคะแนนรวม 2,540 คะแนน

 • คุณทรงวิทย์ ลาภพาทรัพย์ไพศาล
 • คุณสุรศักดิ์ มานุวงศ์

เหรียญเงิน – จังหวัดราชบุรี ทำคะแนนรวม 2,537 คะแนน

 • คุณชินพงษ์ จันทร์สุข
 • คุณญาณพล ลาภอาภารัตน์

เหรียญทองแดง – จังหวัดนครราชสีมา ทำคะแนนรวม 2,429 คะแนน

 • คุณณัฎฐพล ฐิติพัฒนาวาณิช
 • คุณสิทธิพล คุณอักษร

ประเภทคู่ผสมชาย-หญิง

เหรียญทอง – จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำคะแนนรวม 2,322 คะแนน

 • คุณวาสนา สกุลรัตน์
 • คุณอภิวิชญ์ วัฒนะพงศกร

เหรียญเงิน – จังหวัดอ่างทอง ทำคะแนนรวม 2,266 คะแนน

 • คุณณภัทร บุษปนิกรกุล
 • คุณนันทวดี สัณฑิติ

เหรียญทองแดง – จังหวัดภูเก็ต ทำคะแนนรวม 2,240 คะแนน

 • คุณจริน เอกา
 • คุณกฤตณัฐ สันติกุลาภิบาล

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก