26 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล รวมพลังแสดงจุดยืนสนับสนุน โรงไฟฟ้าเทพา

ชุมชนในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รวมพลังจัดกิจกรรมแสดงจุดยืน เพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในอำเภอเทพาให้เกิดความเจริญ ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพาและในบริเวณใกล้เคียง กว่า 800 คน จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนให้การสนับสนุน กฟผ. เพื่อให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าเทพาขึ้นภายในชุมชน หมู่ 4 บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง โดยโครงการโรงไฟฟ้าเทพาจะเป็นโรงไฟฟ้าช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ภาคใต้ ช่วยรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชนในพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวขึ้นในชุมชนทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้การมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่จะช่วยให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งเงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาพื้นที่ ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ทำให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการเดินรณรงค์และมารวมตัวกัน ณ เทพาบีช รีสอร์ท เพื่อแสดงจุดยืนให้เร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา โดยขอให้ฟังเสียงของคนในพื้นที่และขอให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจเอง

IMG_9316 IMG_9317 IMG_9327 IMG_9334 IMG_9340 IMG_9343 IMG_9345 IMG_9347 IMG_9349 IMG_9354 IMG_9355 IMG_9370 IMG_9374 IMG_9375 IMG_9382 IMG_9390 IMG_9409 IMG_9440 IMG_9446 IMG_9449 IMG_9463 IMG_9473 IMG_9477 IMG_9478 IMG_9479

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก