25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ปภ.สงขลา สรุปสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สรุปสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 12 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ) มีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย 10 อำเภอ 63 ตำบล 352 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24,246 ครัวเรือน 81,319 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอระโนด 12 ตำบล , อำเภอกระแสสินธุ์ 3 ตำบล , อำเภอสิงหนคร 3 ตำบล และอำเภอสทิงพระ 2 ตำบล

นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯ ได้สรุปสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 12 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น.) โดยมีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดสงขลา 10 อำเภอ 63 ตำบล 352 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24,246 ครัวเรือน 81,319 คน มีการอพยพราษฎร 232 ครัวเรือน 455 คน ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา , อำเภอนาหม่อม , อำเภอสะบ้าย้อย , อำเภอหาดใหญ่ , อำเภอสะเดา , อำเภอระโนด , อำเภอสิงหนคร , อำเภอกระแสสินธุ์ , อำเภอสทิงพระ และอำเภอควนเนียง โดยมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย คือ เด็กชายณเดช ว่องวิริยะโภคิน อายุ 5 ขวบ เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา และเด็กหญิงขนิษฐา อรุณจิตต์ อายุ 5 ขวบ เหตุเกิดในตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นายพร ชุมละออง ในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

ขณะที่ความเสียหายด้านทรัพย์สิน มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 4,201 หลัง , ปศุสัตว์ 1,398 ตัว , สัตว์ปีก 900 ตัว , พื้นที่การเกษตร 30,279 ไร่ , บ่อปลา/บ่อกุ้ง/ตะพาบ 983 บ่อ นอกจากนี้มีสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย ถนน 369 สาย , สะพาน/คอสะพาน 1 แห่ง , ฝาย 2 แห่ง , วัด 19 แห่ง , โรงเรียน 25 แห่ง , แนวกั้นคลื่น 1 แห่ง และท่อระบายน้ำ 10 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการนำรถตรวจการณ์ รถกู้ภัย เรือท้องแบน รถขุด รถน้ำ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้จังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 5,842 ถุง น้ำดื่ม 12,700 ขวด และผ้าห่ม 30 ผืน หญ้าแห้ง 700 ก้อน และผลิตภัณฑ์เกี๊ยวปรุงสด 500 ถ้วย ด้านผู้เสียชีวิตจังหวัดสงขลา ได้ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มอบเงินรายละ 25,000 บาท 2 ราย รวม 50,000 บาท และยังมีราษฎรอพยพไปอยู่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอระโนด 300 คน

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอระโนด 12 ตำบล , อำเภอกระแสสินธุ์ 3 ตำบล , อำเภอสิงหนคร 3 ตำบล และอำเภอสทิงพระ 2 ตำบล
อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 8 ธ.ค.59

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก