หาดใหญ่โอเค
Image default

ปภ.สงขลา จัดประชุมประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันนี้ (16 พ.ย. 61) ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคารด้านหน้าข้างประตูทางเข้าสนามติณสูลานนท์) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด นายอชิตพล พุ่มเกื้อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมแนะนำตัวข้าราชการมาปฏิบัติงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาคนใหม่ คือ นายปราโมทย์ พุทธังกุโร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวมทั้งการมอบนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นโยบายของจังหวัดสงขลา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก