28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

บิ๊กบอส อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ ลงหาดใหญ่เปิดแนวคิดการจัดงานอย่างมืออาชีพ

“เกรียงไกร” บิ๊กบอส อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ เบอร์ 1 อีเวนท์มาเก็ตติ้งไทย ลงหาดใหญ่เปิดแนวคิดการจัดงานอย่างมืออาชีพ

หาดใหญ่ – 20 เม.ย. 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “Optimize Your Creative Event, Let it begin” รุกเสริมศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการ ดึง เกรียงไกร กาญจนะโภคิน เบอร์ 1 อีเวนท์มาร์เก็ตติ้งไทย เปิดแนวคิดการสร้างสรรค์กาจัดงานอย่างมืออาชีพพร้อมลุยตลาดที่เปลี่ยนแปลง

อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร รักษาการหัวหน้าสาขาวิทยาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ด้วยสาขาวิทยาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเป็นรางวัล ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเสวนาในหัวข้อ “Optimize your Creatve Event, Let it begin” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดงานมืออาชีพ เพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างผู้จัดงาน จากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยการรับฟังการบรรยาย และถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรพิเศษ คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน บริษัทอินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัดมหาชน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดงาน ผู้รับผิดชอบการจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน rt ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้าน ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยด้วยว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ที่เดินทางมาเพื่อร่วมงานประชุม งานแสดงสินค้า นิทรรศการ และงนอีเวนท์ต่างๆ ซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศในแต่ละปี เลยยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในอาชีพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของคณะวิทยาการจัดการ ในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไมซ์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริม ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไกลสู่ความเป็นมืออาชีพ และประสบความสำเร็จในธุรกิจ การสร้างสรรค์งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.บุษบง กล่าวทิ้งท้าย

batch_IMG_3245batch_IMG_3227 batch_IMGP6416 batch_IMGP6441batch_IMGP6444batch_IMGP6424 batch_IMGP6428

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก