33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

น.ศ.นิเทศศาสตร์ ม.ทักษิณ เจ๋ง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ True Young Producer Award 2016

นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016

นายวรวัตร ศรีชาติ นายณัฐวัฒน์ วิเชียรบุตร นายนพดล แซ่อึ้ง “ทีม Tokemon” นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย โครงการการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 โดยมีอาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

สำหรับการประกวดครั้งนี้ได้คัดเลือกจากการส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 513 ทีม จาก 46 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษา 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา”เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น และทรูวิชั่นส์ และคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดย“ทีม Tokemon” ได้รับทุนผลิตภาพยนตร์โฆษณา จำนวน 15,000 บาท เพื่อนำไปออกอากาศทางทรูวิชั่นส์กว่า 25 ช่อง และทางสื่อออนไลน์ ซึ่งจะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

1 2

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก