26 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

‘นศ.ภาษาไทย’ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลประกวดอ่านฟังเสียง

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดอ่านฟังเสียง พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวยิ่งรัก ขุนวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ระดับภาคใต้ กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคใต้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดย นางสาวยิ่งรัก ขุนวิเศษ เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงเทพมหานครฯ

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ร, ล คำควบกล้ำ ความชัดเจนในการออกเสียง การออกเสียงคำตามหลักการอ่าน ความถูกต้องตามบทอ่าน การแบ่งวรรคตอนลีลาการอ่าน (ความเหมาะสมกับเนื้อหา / ความช้าเร็ว / ความราบรื่น) คุณภาพเสียง / การเปล่งเสียง และ บุคลิกท่าทาง โดยธนาคารฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจากสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก