หาดใหญ่โอเค
Image default

นศ. คณะวิทย์ ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ในนามทีม สาวน้อยอ้อยควั่น กับผลงาน ถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย โดยมีสมาชิกในทีมคือ นางสาว หทัยชนก ชูเนตร์, นางสาว ศิรินาถ มหาวงศ์, นางสาว เปมิกา แสงวิเชียร, นาย ปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาภาควิชาเคมี โดยมี ดร. แหลมทอง ชื่นชม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับผลงาน ถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย จากทีม สาวน้อยอ้อยควั่น นั้น แนวคิดของผลงานนั้นคือ ปัจจุบันทุกโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อกำหนดในการจัดการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติตามพรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 หมวด 4 โดยในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะนิยมการใช้ถ่านกัมมันต์ หรือ Activated Carbon ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม มีต้นทุกสูง ไม่สามารถคัดแยกออกจากของเสียในโรงงานได้โดยง่าย และการบำบัดจะต้องใช้เวลานาน ทีมสาวน้อยอ้อยควั่นจึงคิดค้นนวัตกรรมคาร์บอนจากชีวมวลคือ การผลิตถ่านอ้อยควั่น เป็นถ่านแม่เหล็กจากชานอ้อยและใบอ้อยเพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยถ่านอ้อยควั่นใช้วิธีการดูดซับแบบ Hydrothermal Carbonization (HTC) คุณสมบัติของถ่านอ้อยควั่นคือ ต้นทุนการผลิตต่ำ มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำตาล และล้างเครื่องจักร, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน กระบวนการผลิตไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, กำจัดของเสียได้รวดเร็ว , แยกออกจากระบบได้ง่าย สามารถแยกออกจากระบบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสนามแม่เหล็กภายนอก

สำหรับการประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต มุ่งเน้นการบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพมาถ่ายทอดให้แก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม ยังได้บูรณาการองค์ความรู้ในหลายสาขาวิชาเพื่อผลักดันความสามารถของเยาวชนอย่างรอบด้าน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ โดยผู้เข้าประกวดที่ถูกคัดเลือกเข้าในรอบ 12 ทีมสุดท้ายที่มีความสามารถที่โดดเด่นสามารถนำเสนอผลงานได้เข้าตาคณะกรรมการมีโอกาสถูกคัดเลือกในการรับทุนการศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศจากกลุ่มมิตรผล เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท เพื่อต่อยอดศักยภาพและผลักดันความสามารถให้เยาวชนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมในระดับโลก

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก