25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค

ธปท. เผย ศก.ภาคใต้ ปี 62 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง ลุ้นปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

ธปท.ภาคใต้ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2562 พร้อมข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

วันที่ 4 ก.พ. 62 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2562 พร้อมข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเอเชียซึ่งไม่รวมจีนและนักท่องเที่ยวยุโรป ส่งผลดีต่อกำลังซื้อในพื้นที่ท่องเที่ยว อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ ทำให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรที่หดตัวยังกระทบต่อกำลังซื้อผู้บริโภคฐานรากสำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากภาคก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขณะที่การผลิตในอุตสาหกรรมยางแปรรูป ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป รวมถึงน้ำมันปาล์มดิบยังคงหดตัว จากผลของปัจจัยลบภายนอกประเทศ ส่งผลให้มูลค่าส่งออกสินค้าสำคัญลดลง ขณะเดียวกันการลงทุนภาครัฐหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากไตรมาสก่อนตามราคาพลังงาน สำหรับอัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลทรงตัว

ทั้งนี้ปัจจัยกระทบเศรษฐกิจภาคใต้ที่เริ่มเห็นในครึ่งหลังของปี 2561 คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงโดยเฉพาะจากด้านอุปทาน ทั้งการผลิต ภาคอุตสาหกรรมก็คาดว่าจะทรงตัวจากปี 2561ซึ่งสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะยังส่งผลลบต่อการผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปภาคใต้ อย่างไรก็ดี การผลิตและส่งออกในอุตสาหกรรมอื่น อาทิ อาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยางยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง สำหรับการผลิตและส่งออกไม้ยางแปรรูปและผลิตภัณฑ์คาดว่าจะปรับดีขึ้นได้ในปี 2562 โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของปี หลังจากที่โรงงานในจีนบางส่วนจะสามารถปรับปรุงมาตรฐานตามเกณฑ์และกลับมาเปิดดำเนินการได้สำหรับการท่องเที่ยวคาดว่าจะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันจากหลายประเทศที่รุนแรงขึ้น ทำให้การขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวเกือบทุกสัญชาติชะลอลงแม้ว่าทางฝั่งอุปทานจะยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ทางด้านอุปสงค์คาดว่าจะขยายตัว โดยการใช้จ่ายครัวเรือนจะยังขยายตัวได้ส่วนหนึ่งได้รับแรงส่งจากการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตร สำคัญที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำและยังคงกดดันรายได้เกษตรกร รวมถึงรายได้นอกภาคเกษตรที่คาดว่าจะชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ แม้ว่าครัวเรือนบางส่วนจะได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ สำหรับการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ต่อเนื่องในปี 2562 โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีมากขึ้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะเข้ามากระทบ จึงทำให้ปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายสำหรับเศรษฐกิจภาคใต้ นายสันติ กล่าวเสริมแม้ว่าทางฝั่งอุปทานจะยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติแต่ทางด้านอุปสงค์คาดว่าจะขยายตัว โดยการใช้จ่ายครัวเรือนจะยังขยายตัวได้ส่วนหนึ่งได้รับแรงส่งจากการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ าและยังคงกดดันรายได้เกษตรกร รวมถึงรายได้นอกภาคเกษตรที่คาดว่าจะชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ แม้ว่าครัวเรือนบางส่วนจะได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ สำหรับการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ต่อเนื่องในปี 2562 โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีมากขึ้น

ในส่วนแนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน งานให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1213 งานประชาสัมพันธ์ ต่อไปนี้ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจะอยู่ภายใต้การกำกับของภาครัฐ ผู้กำกับดูแลระดับจังหวัด ทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย เพดานดอกเบี้ย ≤36% ภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (Pico Finance) สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. สายด่วน 1359

ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะเข้ามากระทบ จึงทำให้ปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปี ที่ท้าทายสำหรับเศรษฐกิจภาคใต้

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก