24 C
Hat Yai
21 January 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ทุนการศึกษา เรียนต่อ ป.โท และป.เอก ที่ University of Oxford กับ Clarendon Scholarships

ทุนการศึกษา Clarendon Scholarships มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้โอกาสกับนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษากับ University of Oxford เรียนรู้ทางวิชาการ และเครือข่ายทางวิชาการ

Oxford พร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน โดยมีความภาคภูมิในเป็นอย่างยิ่งที่สามารถมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนได้มากมายในตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดย Clarendon Scholarships นั้นเป็นทุนการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ของทางมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียง และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ในปี 2017-2018 มีผู้ได้รับทุนการศึกษานี้โดยประมาณ 400 คน จาก 70 ประเทศ

Clarendon Scholarships จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมของทางมหาวิทยาลัย และค่ากินอยู่ โดยจะไม่มีการกำหนดโควต้า ของประเภทหลักสูตร แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว Clarendon Scholarships จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับ PhD อย่างไรก็ตามทุนการศึกษานี้ก็ยังมอบให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่เรียน 2 ปี และ 1 ปี อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนที่ University of Oxford ในปีการศึกษา 2018-2019 นั้นสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 และหากสนใจที่จะสมัครทุนการศึกษา Clarendon Scholarships ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรก่อนตามแต่ละหลักสูตรกำหนด โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเดือนมกราคม

โดยผู้ที่สมัคร Clarendon Scholarships ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อสมัครทุนการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาควรอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (อย่างน้อย 3.7/4.0) หรือมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทที่โดดเด่น (อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผลการศึกษาในระดับปริญญาโทจะสามารถชดเชยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ หากผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับกลาง)

ความเหมาะสมในหลักสูตรที่ศึกษา
จะประเมินจาก References, Research Proposal, หลักฐานต่าง ๆ ในงานวิจัย และอื่น ๆ

แรงจูงใจของนักศึกษา
ประเมินจาก Personal Statement และ Referees’ Reports

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.ox.ac.uk/clarendon/

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก