33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ทีเส็บ ผนึก เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ พัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไมซ์ภาคใต้

กลับมาอีกครั้งกับการผนึกกำลังครั้งยิ่งที่ใหญ่จากทีเส็บ ลุยใต้ร่วมจัดงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ส่งเสริมความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ ๆในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลอย่างครบวงจรแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนหวังพัฒนาบุคลากร รองรับการการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้
จัดงาน ’10th Coach the Coaches Program for MICE Industry’และ งาน ‘1st Southern MICE Student Chapter CAMP’ ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต พบกับเหล่าวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะส่งมอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การปฎิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพและนำไปต่อยอดได้จริง

คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านธุรกิจไมซ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยร่วมมือไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ”

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไมซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประสานงานศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างทีเส็บและเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ในการจัดงาน10th Coach the Coaches Program for MICE Industry และ งาน 1st Southern MICE Student Chapter CAMP ซึ่งงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยสามารถนำเอาความรู้ และทักษะที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในสายอาชีพได้จริง นอกจากนี้งานในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติและนำความรู้จากในห้องเรียนมาปรับใช้ในการจัดงานจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

สำหรับงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายนนี้ จะประกอบด้วย 2 งาน คือ 10th Coach the Coaches Program for MICE Industry การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมไมซ์มาให้ความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ อีกทั้งยังได้รับวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นยังมีงาน1st Southern MICE Student Chapter CAMP การรวมตัวของนักศึกษาเหล่าคนพันธุ์ไมซ์ทั่วภาคใต้
ร่วมรับการฟังบรรยายจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ภายในงานจะมีกิจกรรมเวิร์คช๊อป ที่จะให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายมาต่อยอด จุดประกายความคิด สร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสากกรรมไมซ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไมซ์

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก