26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศลสมทบทุน “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม สมทบทุน “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”

วันนี้ (21ส.ค.59) ที่ บลูโอ รึทึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม สมทบทุน “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อการสาธารณสุขของประเทศ พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในการที่ประชาชนจะต้องมีทันตสุขภาพที่ดี จึงทรงให้มีทันตแพทย์ร่วมอยู่ในหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อออกไปให้การรักษาและดูแลสุขภาพในช่องปากแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล รวมทั้งการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื้องด้วยการทันตสาธารณสุขของประเทศอีกนานัปการ ดังนั้นในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2543 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จึงได้จัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับประทานอนุญาตให้ใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” ณ ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุน

ทั้งนี้ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า มีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข อันจะเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโห่ว การรักษาผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบอย่างครบวงจร การักษาฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกร และใบหน้าประดิษฐ์ ตลอดจนการออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่กองทุนยังมีรายได้ไม่มากพอ จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลลิ่งครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินงานต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

thumb_IMG_6889_1024 thumb_IMG_6891_1024 thumb_IMG_6904_1024 thumb_IMG_6910_1024 thumb_IMG_6911_1024 thumb_IMG_6921_1024 thumb_IMG_6927_1024

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก