25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ดร.ไพร พัฒโน ลาออก เตรียมลงสมัครส.ส. เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน และกล่าวขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ และพนักงานจ้างทั้งหมด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ไม่ทอดทิ้งประชาชน

ในการประชุมครั้งนี้ ดร.ไพร พัฒโน ได้แถลงการณ์ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 แทนนายวิรัตน์ กัลป์ยาศิริ ซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอ ดร.ไพร พัฒโน เข้าลงรับเลือกตั้ง โดยการลาออกในครั้งนี้ ได้ทำหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.

ซึ่ง ดร.ไพร พัฒโน ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 จนถึงปัจจุบัน รวม 3 สมัย และรักษาการนายกเทศมนตรีในสมัย คสช.อีก 3 ปี ส่วนในการบริหารงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ จะมีนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล จะทำหน้าที่รักษาการนายกเทศมนตรี จนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป คณะผู้บริหารซึ่งได้แก่ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ก็หมดวาระไปด้วย คงเหลือแต่สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 23 ท่าน ที่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่และประชุมสภาต่อไปได้ปกติ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก