28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ชาวสงขลา ร่วมตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4+6 อย่างต่อเนื่อง ต่างมุ่งหวังในการสะท้อนความคิดเห็นสู่รัฐบาล

ชาวสงขลา ร่วมตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4+6 อย่างต่อเนื่อง ต่างมุ่งหวังในการสะท้อนความคิดเห็นสู่รัฐบาล

วันนี้ (18 พ.ย. 60) ซึ่งเป็นวันที่หกในการเปิดให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยังยืนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยที่จังหวัดสงขลามีประชาชนให้ความสนใจทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ แม่แต่คนพิการ ต่างเดินทางมาร่วมตอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเห็นสู่รัฐบาล

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกรัฐมนตรีที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 60 เป็นต้นไป โดยเป็นแบบสอบถาม 4+6 ข้อ รวม 10 ข้อ จำนวน 3 หน้ากระดาษ เป็นคำถามเดิม 4 ข้อ และคำถามใหม่อีก 6 ข้อ มีช่องให้กรอกชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้เปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม ณ ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 18 แห่งทั่วทั้งจังหวัด ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ โดยมีประชาชนสนใจร่วมตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวานนี้ (17 พ.ย. 60) มีผู้มาร่วมตอบแบบสอบถามแล้ว จำนวน 93 ราย เมื่อรวมกับยอด 4 ข้อคำถามก่อนหน้านี้ รวมเป็น 11,973 ราย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การตอบคำถามในครั้งนี้ มีทั้งประชาชนชุดเก่าที่เคยร่วมตอบ 4 ข้อคำถามมาก่อนหน้านี้ และเป็นประชาชนชุดใหม่ที่มาร่วมตอบคำถาม 4+6 ของนายกรัฐมนตรี พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ว่า ประชาชนที่เคยตอบคำถามในครั้งก่อนแล้ว สามารถมาร่วมตอบคำถามในครั้งนี้ได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก