29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จ.สงขลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันนี้ (28 ก.ย. 59 ) ที่บริเวณคลองวัดสว่างอารมณ์ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมง จึงมีนโยบาย ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพราะในปัจจุบัน สัตว์น้ำ ตามแหลงธรรมชาติ มีปริมาณลดลงจำนวนมาก เพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแต่ละวันหรือปริมาณที่ถูกทำลายและลดลงในธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายกรมประมงที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟุสัตว์น้ำ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จึงร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด และนักเรียนโรงเรียนสว่างอารมณ์ โรงเรียนบ้านป่าขาด ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน1 ล้านตัว ประกอบด้วย ปลาดุกเนื้ออ่อน ปลาตะเพียน และปลาแขยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา

พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำ โดยขอความร่วมมือชาวประมงให้หยุดทำการประมง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันประมงแห่งชาติ 1 วัน และงดเว้นการทำประมงในช่วงฤดูปลามีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกในวัยอ่อน ไม่ใช้กระแสไฟฟ้า ไม่ใช้ยาเบื่อเมา และไม่ใช้วัตถุระเบิดทำการประมง เพราะนอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดการทำลายล้างเผ่าพันธุ์และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำอีกด้วย….

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง //ภาพ
28 ก.ย.59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก