29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จ.สงขลา จัดงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (8 มี.ค. 60) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี” โดยมีพลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพิการสากล เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวพื้นที่จังหวัดสงขลาเกิดอุทกภัย ทาง จ.สงขลา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาขึ้นในวันนี้ (8 มี.ค. 60) ภายใต้แนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ รวมทั้งให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมการแสดงพลังคนพิการให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อันนำไปสู่การสร้างโอกาส และสิทธิของคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และโรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ชมวีดีทัศน์สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ จากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ จับของรางวัล โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฟรี ตลอดงาน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก