25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จ.สงขลาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

ผู้ว่าฯ สงขลา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ (12 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีในครั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีสงฆ์จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ความว่า “พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมชุมนุมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ส่งมีต่อพสกนิกรเป็นระยะเวลายาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์มายังอาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของชาติและความสุขของประชาชนตลอดมา ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตร พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้โปรดบันดาลอภิบาล และประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัฐติกาล”

หลังจากนั้นได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ สวท.สงขลา

S__11796493S__11796497 S__11796498 S__11796499 S__11796500 S__11796501 S__11796502 S__11796503 S__11796504 S__11796505S__11796492S__11796491S__11796494 S__11796495 S__11796496

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก