25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จัดหางานจังหวัดสงขลา เตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซีย ควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลอย่างละเอียด

จัดหางานจังหวัดสงขลา เตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซีย ควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลอย่างละเอียด

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะตัดสินใจไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ควรศึกษาและทำความเข้าใจ ข้อมูลของการทำงานในประเทศมาเลเซีย ดังนี้ หากเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ โดยยกเว้นวีซ่า อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน , หากเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยยกเว้นวีซ่า 30 วัน ห้ามหลบเลี่ยงแอบทำงานทุกประเภทโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะหญิงไทยที่ลักลอบไปร้องเพลง หรือเต้นรำโคโยตีตามสถานบันเทิงต่าง ๆ สำหรับอาชีพที่ไม่อนุญาตให้แรงงานจากประเทศอื่นทำงาน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บเงิน พนักงานนวด และพนักงานเสิร์ฟอาหาร ยกเว้นเป็นโควต้าเดิม ซึ่งมีค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่าปีละ 3,000 ริงกิต , แรงงานต่างชาติที่จะมาทำงาน ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี (ยกเว้นแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประเภทผู้เชี่ยวชาญ) , ประกันเงินทดแทน (FWCS) เป็นเบี้ยประกันรายปี จำนวน 72 ริงกิต (ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ส่วนค่าธรรมเนียมจ้างแรงงานต่างชาติ (LEVY) มีอัตราที่แตกต่างกันตามภาคประกอบการ ดังนี้ เกษตรกรรม 410 ริงกิต อุตสาหกรรม 1,250 ริงกิต การเพาะปลูก 590 ริงกิต ผู้ช่วยแม่บ้าน 410 ริงกิต ก่อสร้าง 1,250 ริงกิต บริการ 1,250 ริงกิต , ค่าตรวจสอบสุขภาพกับบริษัท FOMEMA เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสุขภาพในมาเลเซียก่อนขอ WORK PERMIT แรงงานชาย 140.80 ริงกิต แรงงานหญิง 201.40 ริงกิต , เงินประกัน (SECURITY DEPOSIT) เป็นเงินประกันพิเศษที่ธุรกิจสปาและนวดเท้าต้องจ่าย 3,000 ริงกิต/คน และเป็นการจ่ายครั้งเดียวของการจ้างงาน ไม่ต้องจ่ายเป็นรายปี ซึ่งเงินนี้จะได้คืนเมื่อครบสัญญา และมีการยกเลิกใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง

ในส่วนของบทลงโทษ เกี่ยวกับการทำงานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย หากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต จะถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาใช้วีซ่า หรือเข้าเมืองผิดประเภท มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตามระยะเวลาของโทษ คือ 6 เดือนถึง 1 ปี ปรับ 1,000 ริงกิต , กรณีเจ้าหน้าที่มาเลเซียตรวจพบการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะถูกปรับวันละ 30 ริงกิต และอาจถูกจำคุก 3 – 6 เดือน เมื่อพ้นโทษจำคุกจะถูกนำไปกักขังตามสถานกักกันเพื่อรอส่งกลับประเทศต้นทางอีก 1 – 2 เดือน , กรณีถูกจับและดำเนินคดีข้อหารอรับแขก หรือค้าประเวณี มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต จำคุก ไม่เกิน 2 – 12 เดือน , การเข้าเมืองผิดกฎหมาย กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง มีโทษสูงสุด จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเฆี่ยน 6 ครั้ง และกรณีลักลอบขนยาเสพติดชนิดร้ายแรง มีโทษประหารสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-4845

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก