28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัด “งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ” ขานรับนโยบายรัฐบาล

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัด “งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ” ขานรับนโยบายรัฐบาล “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เดินหน้าพัฒนาสินค้า OTOP สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ช่วงเย็นวันนี้ (20 ส.ค. 61) ที่บริเวณลานประติมากรรม วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พระครูวาทีธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ พร้อมด้วยนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา นายจำรัส พันธนียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และนายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย OTOP ร่วมกันแถลงข่าว “งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ” พร้อมดำเนินการเสวนา “การท่องเที่ยวของดีเกาะยอ” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์ และอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน การส่งเสริมทุนชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่ให้คนในชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเสริมสร้างความสามารถของทุนชุมชนในการจัดการกับปัญหาของชุมชน และพัฒนาทุนชุมชนให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอขึ้น ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ณ ลานวัดแหลมพ้อ บ้านสวนทุเรียน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เป็นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันการขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้

ทั้งนี้ ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (เมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว พร้อมสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดผ้าทอเกาะยอ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ ประเภทของใช้ของที่ระลึก กิจกรรมแข่งขันการตกปลา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดการแข่งขันการตกปลา ประเภทน้ำหนัก สูงสุดต่อตัว และประเภทน้ำหนักรวม ลงทะเบียนแข่งขัน 09.00-12.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2561 พาอุปกรณ์ตกปลามาเอง การประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประกวดภาพถ่ายเก่าย้อนยุค (เล่าเรื่องเกาะยอด้วยภาพ) และการประกวดภาพถ่าย (รูปสวยที่เกาะยอ) ลงทะเบียนพร้อมส่งภาพถ่าย 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://district.cdd.go.th/muang-songkhla การประกวดทำอาหารเมนูปลากะพงขาวเกาะยอ 1 สำรับ 5 เมนู ประกอบด้วน เมนูแกงส้มปลากะพงขาวเกาะยอ ปลากะพงขาวเกาะยอเจี๋ยนส้ม ยำเกาะยอ ข้าวหมกปลากะพง ข้าวเหนียวจำปาดะขนุน และการประกวดทำอาหารเมนูปลากะพงขาวเกาะยอ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1.กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.1 นั่งเรือชมการเลี้ยงปลากะพงขาว และชมธรรมชาติริมเกาะยอ 1.2 นั่งเรือย้อนอดีตจากเกาะยอ ไปบ่อยางเชื่อมโยงโรงสีแดงและถนนนางงาม 2.กิจกรรมท่องเที่ยวบนบก 2.1 นั่งรถรางรอบเกาะยอร่วมชมกิจกรรมกลุ่ม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่เกาะยอ 2.2 กิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะยอ 2.3 กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ กิจกรรมสาธิต การทอผ้าเกาะยอ การสานโคร๊ะ การทำไซดักกุ้งก้ามกราม และการทำกระเบื้องดินเผา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก