26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สงขลา แถลงข่าว โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันนี้ (30 ต.ค. 61) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา , นายแพทย์พุทธิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ , พันตำรวจเอก อนุรุธ อิ่มอาบ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และนายแพทย์กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ร่วมแถลงข่าว “โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสงขลา” โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในโอกาสแพทยสภาครบรอบ 50 ปี (ในวันที่ 11 ต.ค. 2561 ) แพทยสภา ได้ร่วมกับ จังหวัดต่าง ๆ และ เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2561 – 2564) ตามวิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการ “หมอชวนวิ่ง” มีแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนนำในการวิ่งร่วมกับกลุ่ม/ชมรมนักวิ่ง และประชาชนจากทั่วประเทศ ทั้งหมดมี 15 สาย เริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. – 25 พ.ย.2561 ทีมนักวิ่งจากทุกสายทั่วประเทศ ถึงกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันในวันที่ อาทิตย์ที่ 25 พ.ย.2561 โดยทีมนักวิ่งสายใต้ จะเริ่มวิ่งจาก อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 4 พ.ย.2561 และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 พ.ย.2561 และเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 9 พ.ย.2561 และออกจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10 พ.ย.2561 เพื่อส่งต่อให้แก่ทีมนักวิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 พ.ย.2561 โดยมีการรับและส่งมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่งของทีมนักวิ่งทุกสายในแต่ละจังหวัด นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะวิ่งในระหว่างวันที่ 9 – 12 พ.ย.2561 รวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางการวิ่ง ดังนี้

– วันศุกร์ที่ 9 พ.ย.2561 เวลาประมาณ 06.30 น. ทีมนักวิ่งจังหวัดสงขลา จะรับมอบคฑาต่อจากทีมนักวิ่งจังหวัดปัตตานี ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธ อำเภอเทพา วิ่งผ่านอำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม ผ่านสี่แยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ เข้าสู่บริเวณสนามล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ และวิ่งต่อถึง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 17.00 น. และมีพิธีรับมอบคฑาจากจังหวัดปัตตานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

– วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 05.30 น. มีพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งของจังหวัดสงขลา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีแพทย์ที่เป็นนักวิ่งมืออาชีพ แพทย์ผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ กลุ่มนักวิ่งจากชมรมต่าง ๆ และประชาชนชาวสงขลาร่วมวิ่งในครั้งนี้ สำหรับนักวิ่งหลักที่ร่วมวิ่งของจังหวัดสงขลา อาทิ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์หาดใหญ่ , นายแพทย์กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี (แพทย์นักวิ่งของภาคใต้ ที่ร่วมวิ่งในโครงการก้าวไปด้วยกัน กับคุณตูน บอดีสแลม) , คุณธิดา สนเจริญ(นักวิ่งสาวมุสลิมชุดแดง นักวิ่ง 500 กิโลเมตร ที่ร่วมวิ่งในโครงการก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน บอดีสแลม) , คุณนฤพนธิ์ ประธานทิพย์ (นักวิ่งหมื่นกิโลเมตร) รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากเครือข่ายชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา โดยนักวิ่งออกจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จะวิ่งเข้าสู่ถนนนวลแก้ว ออกสู่ถนนลพบุรีราเมศวร์ ผ่านปั๊มน้ำมัน ปตท.ลพบุรีราเมศวร์เข้าสู่อำเภอเมือง ถึงบริเวณโรงพยาบาลสงขลา เวลาประมาณ 09.00 น. (ซึ่งเป็นจุดหยุดพัก) และวิ่งขึ้นสะพานติณสูลานนท์ ผ่านเกาะยอ และต่อเข้าสู่อำเภอสิงหนคร จนถึงอำเภอสทิงพระ (ทีมนักวิ่งหลักพักค้างที่อำเภอสทิงพระ)

– วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 05.30 น. ทีมนักวิ่ง ออกจากบริเวณโรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ วิ่งเข้าสูอำเภอนะโนด จนถึงเขต ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด (ทีมนักวิ่งหลักพักค้างที่อำเภอระโนด) และในวันที่ 12 พ.ย.2561 เวลา 05.30 น. ทีมนักวิ่งออกจากบริเวณ ปั๊มน้ำมัน PT ท่าบอนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด วิ่งไปจนถึง ปั๊ม ปตท.ฉิมหลา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งมอบคฑาให้แก่ ทีมนักวิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยจะมีพิธีส่งมอบคฑาที่บริเวณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราชต่อไป) สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้จัดบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม แก่ทีมนักวิ่งและประชาชนทั่วไปที่ร่วมวิ่งในวันที่ 10 พ.ย.2561 ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมทั้ง จัดรถรับ – ส่ง นักวิ่งสมทบ นักวิ่งสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมวิ่ง 2 จุด ได้แก่ จากบริเวณวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ – สวนสาธารณะหาดใหญ่ และ จาก ปั๊ม ปตท.ลพบุรีราเมศวร์ – สวนสาธารณะหาดใหญ่

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนชาวสงขลา ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งร่วมพิธีรับคฑาในวันที่ 9 พ.ย.2561 / เวลาประมาณ 17.00 น. / ร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่งของ จ.สงขลาและร่วมวิ่ง วันที่ 10 พ.ย. 25612 เวลาประมาณ 05.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ / และร่วมวิ่งฯ ตามเส้นทางที่นักวิ่งวิ่งผ่านในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 12 พ.ย. 2561

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก