หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ ร.10 อบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง 

▶️ วันนี้ (13 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุม รัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่ออบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติในด้านอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม โดยมี นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด และนายอำนวย พรหมเรือง เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลาในครั้งนี้

▶️ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัด ในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล พร้อมทั้งเชิญชวนจิตอาสาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) กำหนด

▶️ จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลาด้วยการจัดทีมงานวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ออกให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ (13 พ.ย. 61) ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอสทิงพระ เพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนจิตอาสาในการปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัยและหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก