24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา เปิดนิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” พร้อมให้ผู้สนใจร่วมชม 4-29 ตุลาคม 2560 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ช่วงบ่ายวันนี้ (4 ต.ค. 60) ที่บริเวณชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รวบรวมข้อมูลและภาพประวัติศาสตร์จัดแสดงเป็นนิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 5โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ด้วยบทประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

โซนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่บัณฑิตโซนพระมหากรุณาธิคุณต่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

โซนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณต่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทุนภูมิพลที่พระราชทานให้แก่นิสิต การเสด็จ ฯ มาทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา

โซนที่ 4 การจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ ได้แก่ สมุดลงนามพระนามาภิไธย แบบจำลองแผ่นลงนามพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ฉลองพระองค์ครุยจำลองตามแบบพระองค์จริง

โซนที่ 5 มหาวิทยาลัยทักษิณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเวลาต่างๆ

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 4 – 29 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดให้ชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.)

สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบุคลากร นิสิต ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ อย่างหาที่สุดมิได้ สรุปได้ดังนี้

ประการที่ 1 พระองค์ท่านทรงพระราชทานทุนภูมิพลให้แก่นิสิตในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ถึงปีการศึกษา 2538 โดยพระองค์ทรงพระราชทุนการศึกษาให้แก่นิสิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นิสิตที่ได้รับทุนภูมิพลและศึกษาอยู่ในขณะนั้นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์อย่างใกล้ชิด

ประการที่ 2 พระองค์ทรงพระราชทานทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 16 ทุน ในขณะนี้มีนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 3 คน และกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 13 คน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษานิสิตจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนบนพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และในขณะนี้ก็ยังมีการมอบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

ประการที่ 3 พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ประการที่ 4 พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งแรก เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2517 ยังความปลาบปลื้มแก่บัณฑิต นิสิต คณาจารย์ และพสกนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นล้นพ้น ด้วยมีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2518

ครั้งที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2519

ครั้งที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2520

ครั้งที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2521

ครั้งที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2522 สำหรับในครั้งนี้ เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา (ปัจจุบันคืออาคารดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) และต่อมาที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ คือสถาบันทักษิณคดีศึกษาในปัจจุบัน และได้ย้ายไปตั้งที่ตำบลเกาะยอ

ครั้งที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2523

ครั้งที่ 8 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2524

ครั้งที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2530 และครั้งที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2531 เป็นวันที่เสด็จพระราชดำเนินมาสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้าย นับจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ตราบจนถึงปัจจุบัน เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง 10 ครั้ง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นิสิตที่กำลังศึกษาในขณะนั้น ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์อย่างใกล้ชิด และพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นมิ่งขวัญ รวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาและการดำเนินชีวิตของนิสิต

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก